Galeria Rodu Oziewiczów

Home > Pamiątki > Dokumenty
Click to view full size image

Potwierdzenie szlachectwa 1906r.

Zgodnie z dekretem Jego Carskiej Wysokości [oraz] danymi z Departamentu Heraldii Urzędującego Senatu [wydaje się świadectwo] Henrykowi Edmundowi Andrzejowi Oziewiczowi, urodzonemu 30 czerwca 1889 roku, potwierdzające, że zarządzeniem Urzędującego Senatu z 19 października 1906 roku przyznano [i potwierdzono] mu dla potomności tytuł‚ szlachecki z prawem na wpisanie do szlacheckiej rodowej księgi w pierwszą jej część. Ustanowione opłaty za świadectwo wniesiono.

Sankt-Petersburg, 25 listopada 1906 roku

Heraldmajster
Obersekretarz
Pomocnik Obersekretarza
(pieczęć okrągła, podpisy nieczytelne)