Galeria Rodu Oziewiczów

Home > Pamiątki > Przedmioty
Click to view full size image

Matka Boska Ostrobramska

Na rewersie odręczna dedykacja: "Na pamiątkę odprawionej 18-go grudnia 1911 roku 1-szej Mszy Świętej ks. Henryka Oziewicza w kościele parafialnym w Śwęcianach od stryjenki Emilji Oziewiczowej z córkami i synami Władysławem i Stanisławem. "
(własność Ryszarda Szulca)