Galeria Rodu Oziewiczów

Home > Ludzie > Uroczystości
Click to view full size image

Pogrzeb Wandy Dawidson 28.08.1936r.

Pogrzeb babuni - Wandy OZIEWICZ (z d. DAWIDSON)
Data: 25 sierpień„ 1936 rok , Święciany
OPIS osób, wszyscy zostali ponumerowani w rzędach od lewej do prawej:
- Rzą…d pierwszy 1 - 2 - 3
- Rząd drugi 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
- Rząd trzeci 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31
OPISY SZCZEGÓŁOWE: sporządzone przez Pawł‚a GRANOWSKIEGO (syn Zofii OZIEWICZ - 31) na podstawie rozmowy ( Boże Narodzenie 2008r.) z moją… Mamą Zofią… GRANOWSKĄ z d. OZIEWICZ, córką… Edmunda - 17 i Emilii - 4.
1 - Wacł‚aw OZIEWICZ (syn Edmunda - 17, ojciec Marka i Kasi), mój wujek, Szczecin
2 - Irena WALULEWICZ , głuchoniema córka sąsiadów babuni
3 - Niusia OZIEWICZ (córka Józefa - 21), została z rodzicami w Świę™cianach
4 - Emilia OZIEWICZ (żona Edmunda), moja babcia
5 - ksią…dz Henryk OZIEWICZ, syn babuni
6 - ksiądz MIROWSKI, przyjaciel domu
7 - Wanda OZIEWICZ (żona Jana - 27)
8 - Basia IBELHAUPT, przyjaciel domu
9 - MIEDZYCHOWSKA, sąsiedzi babuni
10 - OZIEWICZOWA, żona puł‚kownika (??)
11 - HRYNIEWIECKA, sąsiedzi
12 - Aleksandra OZIEWICZ (żona Józefa)
13 - Emilia OZIEWICZ (żona Antoniego)
14 - dziadunia (??), mieszkał 7 km od Święcian, do zmarłej babuni mówił‚ Ciociu
15 - IBELHAUPT, aptekarz, mąż Basi(8), przyjaciel domu
16 - Franek OZIEWICZ (syn Antoniego, ojciec Zbyszka, Mariana, Basi i Stefana)
17 - Edmund OZIEWICZ (mąż Emilii), mój dziadek, syn babuni
18 - Michał WALULEWICZ , są…siad, ojciec Ireny-2 i Wł‚adka - 22
19 - Michał‚ OZIEWICZ, syn babuni
20 - Antoni OZIEWICZ (mąż Emilii, ojciec Franka-16), syn babuni
21 - Józef OZIEWICZ (mąż Aleksandry, ojciec Niusi-3), syn babuni
22 - Władek WALULEWICZ (syn Michał‚a - 18, brat Ireny - 2)
23 - PIETKIEWICZ (stopień„ i rodzaj pokrewień„stwa ?, do zmarł‚ej babuni mówił‚ Ciociu)
24 - Aleksandra OZIEWICZ (córka Edmunda - 17), moja ciocia z Kanady, nigdy jej niw widziałem
25 - Werusia, Śliska pomoc domowa u babuni, praktycznie wychowywa‚ły wspólnie ósemkę™ chłopaków - Oziewiczów - synów babuni
26 - Michał‚ RUDZKI, Naczelnik Urzę™du Skarbowego w Świę™cianach (nastę™pca Jana Oziewicza - 27 na tym stanowisku), po ś›mierci swojej żony mieszkał‚ w domu Jana na życzenie jego żony Wandy - 7
27 - Jan OZIEWICZ, mąż Wandy - 7, pochowany w Chojnicach, syn babuni
28 - Witek OZIEWICZ, syn Ignacego Oziewicza - 29
29 - Ignacy OZIEWICZ, pł‚k. WP, komendant NSZ, syn babuni
30 - Kazimiera WITKOWSKA, siostra Walulewicza - 18
31 - Zofia OZIEWICZ, (córka Edmunda), moja mama